برنامه Nova Scotia Demand-Express Entry

نُوا اِسکوشیا از استان‌های کشور کانادا و واقع در ساحل جنوب‌شرقی این کشور است. مرکز نوا اسکوشیا شهر هلیفکس است که بزرگ‌ترین شهر این استان نیز به حساب می‌آید و از مراکز اقتصادی منطقه است. استان نوا اسکوشیا با جمعیت ۹۳۰٬۰۰۰ نفر جزء کم جمعیت‌ترین استانهای کانادا می‌باشد. البته با توجه به مساحت کم، دومین […]

برنامه Nova Scotia Experience-Express Entry

نُوا اِسکوشیا از استان‌های کشور کانادا و واقع در ساحل جنوب‌شرقی این کشور است. مرکز نوا اسکوشیا شهر هلیفکس است که بزرگ‌ترین شهر این استان نیز به حساب می‌آید و از مراکز اقتصادی منطقه است. استان نوا اسکوشیا با جمعیت ۹۳۰٬۰۰۰ نفر جزء کم جمعیت‌ترین استانهای کانادا می‌باشد. البته با توجه به مساحت کم، دومین […]

برنامه Occupation in Demand نواسکوشیا

نُوا اِسکوشیا از استان‌های کشور کانادا و واقع در ساحل جنوب‌شرقی این کشور است. مرکز نوا اسکوشیا شهر هلیفکس است که بزرگ‌ترین شهر این استان نیز به حساب می‌آید و از مراکز اقتصادی منطقه است. برنامه Occupation in Demand نواسکوشیا استان نوا اسکوشیا با جمعیت ۹۳۰٬۰۰۰ نفر جزء کم جمعیت‌ترین استانهای کانادا می‌باشد. البته با […]

برنامه Skilled Worker نواسکوشیا

نُوا اِسکوشیا از استان‌های کشور کانادا و واقع در ساحل جنوب‌شرقی این کشور است. مرکز نوا اسکوشیا شهر هلیفکس است که بزرگ‌ترین شهر این استان نیز به حساب می‌آید و از مراکز اقتصادی منطقه است. استان نوا اسکوشیا با جمعیت ۹۳۰٬۰۰۰ نفر جزء کم جمعیت‌ترین استانهای کانادا می‌باشد. البته با توجه به مساحت کم، دومین […]

برنامه Labour Market Priorities نواسکوشیا

نُوا اِسکوشیا از استان‌های کشور کانادا و واقع در ساحل جنوب‌شرقی این کشور است. مرکز نوا اسکوشیا شهر هلیفکس است که بزرگ‌ترین شهر این استان نیز به حساب می‌آید و از مراکز اقتصادی منطقه است. برنامه Labour Market Priorities نواسکوشیا استان نوا اسکوشیا با جمعیت ۹۳۰٬۰۰۰ نفر جزء کم جمعیت‌ترین استانهای کانادا می‌باشد. البته با […]

برنامه نیروی متخصص بریتیش کلمبیا تحت سیستم اکسپرس اینتری EEBC Skilled Worker

شرایط مورد نیاز برای اقدام متقاضی باید پروفایل خود را در سیستم Express Entry تشکیل داده باشد و واجد شرایط یکی از برنامه های زیر مجموعه اکسپرس اینتری باشد:برنامه نیروی متخصص فدرال-Federal Skilled Worker Programبرنامه مشاغل فنی فدرال-Federal Skilled Trades Programبرنامه تجربه کانادایی-Canadian Experience Classمتقاضی بایستی یک پیشنهاد شغلی تمام وقت (جاب آفر دائمی یا […]

برنامه فارغ التحصیلان بین المللی International Graduate

شرایط لازم متقاضی برای اقدام: یک پیشنهاد شغلی تمام وقت (یک کار دائمی یا بدون تاریخ پایان) از یک کارفرما در بریتیش کلمبیا دریافت کند. ناک شغلی مربوطه باید 0,A,B باشد.واجد شرایط کار در شغل مربوطه در C باشد.برای مشاغل با ناک شغلی B، حداقل شرط زبان را رعایت کند.حقوق پیشنهادی در جاب آفر مطابق […]

برنامه بریتیش کلمبیا شاخه فارغ التحصیلان بین المللی تحت سیستم اکسپرس اینتری EEBC International Graduate

شرایط مورد نیاز برای اقدام متقاضی باید پروفایل خود را در سیستم Express Entry تشکیل داده باشد و واجد شرایط یکی از برنامه های زیر مجموعه اکسپرس اینتری باشد:برنامه نیروی متخصص فدرال-Federal Skilled Worker Programبرنامه مشاغل فنی فدرال-Federal Skilled Trades Programبرنامه تجربه کانادایی-Canadian Experience Classمتقاضی بایستی یک پیشنهاد شغلی تمام وقت (جاب آفر دائمی یا […]

برنامه فارغ التحصیلان بین المللی با مدرک ارشد و دکترا International Post-Graduate

الزامات برنامه: متقاضی باید در سه سال گذشته از مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های طبیعی، کاربردی یا بهداشت فارغ التحصیل شده باشد:agriculturebiological and biomedical sciencescomputer and information sciences and support servicesengineeringengineering technologyhealth professions and related clinical sciencesmathematics and statisticsnatural resources conservation and researchphysical sciencesلیست کامل کالج ها و دانشگاه ها و رشته […]

برنامه فارغ التحصیلان بین المللی با مدرک ارشد و دکترا تحت سیستم اکسپرس اینتری EE-International Post-Graduate

الزامات برنامه: متقاضی باید پروفایل خود را در سیستم Express Entry تشکیل داده باشد و واجد شرایط یکی از برنامه های زیر مجموعه اکسپرس اینتری باشد:برنامه نیروی متخصص فدرال-Federal Skilled Worker Programبرنامه مشاغل فنی فدرال-Federal Skilled Trades Programبرنامه تجربه کانادایی-Canadian Experience Classمتقاضی باید در سه سال گذشته از مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته […]