زبان خود را انتخاب کنید: Fa/En

چگونه شهروندی کانادا را دریافت کنیم

برای اینکه شهروند کانادا شوید باید حداقل ۱۰۹۵ روز از پنج سال قبل از درخواست شهروندی، در کانادا حضور داشته باشید. اما به خاطر داشته باشید، وقتی صحبت از واجد شرایط بودن شهروندی کانادا می شود، همه روزها برابر در نظر گرفته نمی شوند. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) تنها در صورتی که شما به عنوان مقیم دائم در کانادا حضور داشته باشید، روزها را به عنوان «روز کامل» حساب می کند. شما باید حداقل دو سال را به عنوان مقیم دائم در کانادا بگذرانید تا شرایط حضور فیزیکی را برآورده کنید

سایر معیارها برای دریافت شهروندی کانادا

1-باید بتوانید به اندازه کافی انگلیسی یا فرانسوی صحبت کنید. اگر بین ۱۸ تا ۵۴ سال سن دارید، باید مدرکی دال بر مهارت زبان ارائه دهید.

2-نباید سابقه کیفری ای داشته باشید که اعطای شهروندی را ممنوع می کند.

3-باید از حقوق و مسئولیت های شهروندان آگاه باشید و اطلاعات پایه ای از جغرافیا، سیستم سیاسی و تاریخ کانادا داشته باشید.

4-ممکن است لازم باشد در طول پنج سال قبل از تاریخ درخواست، حداقل سه سال در کانادا مالیات ثبت کنید.

5-شما باید یک درخواست رسمی به IRCC ارسال کنید و هزینه پردازش دولتی و حق شهروندی را بپردازید.

هنگامی که معیارهای واجد شرایط بودن را برآورده کردید، می توانید برای شهروندی کانادا اقدام کنید. پس از تایید، متقاضیان بین ۱۸ تا ۵۴ سال باید در آزمون شهروندی شرکت کنند. سپس باید در مراسم شهروندی شرکت و گواهی شهروندی کانادا را دریافت نمایند و سوگند شهروندییاد کنند. پس از آن، فرد به طور رسمی شهروند کانادامحسوب می شود.

fa_IRPersian
× سوالی دارید؟