زبان خود را انتخاب کنید: Fa/En

برنامه مهاجرتی استان انتاریو- OINP Tech Draws

Tech Draws یک کتگوری جدید در برنامه استانی انتاریو OINP و زیر شاخه برنامه می باشد. هدف از این برنامه شناسایی افراد با مهارت های کامپیوتر و فناوری اطلاعات در استخر سیستم اکسپرس اینتری IRCC می باشد.

شرایط برنامه Tech Draws:

OINP در استخر سیستم اکسپرس اینتری به دنبال متقاضیان با شرایط زیر خواهد بود:

 • واجد شرایط بودن برنامه: Human Capital Priorities باشند و
 • دارای سابقه کار در NOC های شغلی مشخص شده باشند

متقاضیانی که واجد شرایط این برنامه هستند شانس این را دارند که در سیستم اکسپرس اینتری توسط استان انتاریو شناسایی شده و یک (Notification of Interest (NOI در پروفایل اکسپرس اینتری خود دریافت کنند.

اقدامات ضروری پس از دریافت NOI:

در صورت واجد شرایط بودن از طریق برنامه Human Capital Priorities شاخه اکسپرس اینتری استان انتاریو، متقاضی می تواند یک اپلیکیشن آنلاین در اداره مهاجرت انتاریو OINP سابمیت کند و مهلت سابمیت اپلیکیشن 45 روز پس از دریافت NOI می باشد.

لیست NOC های شغلی مورد نیاز:
 • مهندسین و طراحان نرم افزار: Software engineers and designers

         (NOC 2173)

 • برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه های تعاملی: Computer programmers and interactive

         (media developers (NOC 2174

 • مهندسان کامپیوتر: Computer engineers
  (NOC 2147)
 • طراحان و توسعه دهندگان وب: Web designers and developers
  (NOC 2175)
 • تحلیلگر و سرپرست داده: Database analysts and data administrators
  (NOC 2172)
 • مدیران سیستم های کامپیوتری و اطلاعاتی: Computer and information systems managers
  (NOC 0213)

برای واجد شرایط بودن برای دریافت نامزدی استانی، متقاضیان باید سابقه کار در یکی از NOC های شغلی واجد شرایط نشان دهند. در صورت عدم ارایه سابقه کار در یکی از NOC های شغلی مشخص شده، ممکن است اپلیکیشن متقاضی ریجکت شود.
اداره مهاجرت استان انتاریو در گزینش های مختلفی که در طول سال انجام خواهد داد، متقاضیان واجد شرایط را انتخاب و برای آن ها تمایل نامه برای اقدام (NOI) ارسال خواهد کرد. در لینک زیر می توانید آخرین گزینش های انجام شده و تعداد دعوتنامه های صادر شده را مشاهده کنید:
https://www.ontario.ca/page/oinp-express-entry-notifications-interest
نکته قابل توجه:
لازم به توضیح است که متقاضیان واجد شرایط در سیستم اکسپرس اینتری که واجد شرایط برنامه های نیروی متخصص فدرال (FSWP) و همچنین برنامه تجربه کانادایی (CEC) هستند، می توانند در برنامه OINP -Tech Draws شرکت داده شوند و اگر متقاضی دارای سابقه کار کانادایی باشد و واجد شرایط برنامه CEC نیز باشد، شانس دریافت دعوتنامه بالاتری در این برنامه خواهد داشت

fa_IRPersian
× سوالی دارید؟